Kako se ID oznake kače?

Pločice sa imenom se kače sa magnetom koji se nalazi na poleđini oznake.

Da li oznaka oštećuje odeću?

Za razliku od starih tipova kačenja oznaka sa iglom, magnetno kačenje ne oštećuje odeću i veoma jednostavno se montira na drugu garderobu.

Da li osobe sa pejsmejker-om mogu da nose oznake sa magnetom?

Osobe sa pejsmejker-om ne bi trebalo da nose oznaku zbog magnetna.