Politika privatnosti

Ko smo mi

Fast Marbles PR Brankica Kljajin, 16. Divizije 23a, Sremska Mitrovica, info@plocicezavrata.rs, 0691553505 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

 

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Fast Marbles PR Brankica Kljajin prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja

Svrha obrade i pravni osnov

Fast Marbles PR Brankica Kljajin koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Pružanje osnovnih usluga

Fast Marbles PR Brankica Kljajin podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Zaključenje ili izvršenje ugovora
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

 

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

 

Zaštita podataka

Fast Marbles PR Brankica Kljajin štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Sistem privilegija i rola

Fast Marbles PR Brankica Kljajin čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   10 godina

 

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Fast Marbles PR Brankica Kljajin ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

 

Transfer podataka o ličnosti van EU

Fast Marbles PR Brankica Kljajin ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

 

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Fast Marbles PR Brankica Kljajin ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

 

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Fast Marbles PR Brankica Kljajin na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon 16. Divizije 23a, info@plocicezavrata.rs, 0691553505

 

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.